Lập trình tọa độ 3 điểm và xem điểm nào gần Gốc tọa độ nhất

Đề bài:Lập trình tọa độ 3 điểm và xem điểm nào gần Gốc tọa độ nhất?

Sau đây,mình xin trình bày bài code:

#include<iostream>

using namespace std;

int main(){

int a1,a2,b1,b2,c1,c2;                         /*nhập tọa đô của 3 điểm a,b và c */

if(a1*a1+a2*a2>b1*b1+b2*b2 and a1*a1+a2*a2>c1*c1+c2*c2){

cout<<“Điểm A gần trục tọa độ nhất”;

}else{

if(b1*b1+b2*b2>  a1*a1+a2*a2         and b1*b1+b2*b2>c1*c1+c2*c2){

cout<<“Điểm B gần trục tọa độ nhất”;

}else{

cout<<“Điểm C gần trục tọa độ nhất”;

}

 

}

return 0;

}

Xong rồi đó,bạn nhấn f9 sau đó là f11 để chạy chương trình nhé.

Mình xin kết thúc bài tập tại đây,mời bạn nêu câu hỏi và ý kiến phản biện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *