Giới thiệu chung về C

Ngôn ngữ C
Ngôn ngữ C

Lịch sử ngôn ngữ C

Ngôn ngữ C là ngôn ngữ chương trình máy tính theo câu lệnh,thủ tục và theo mục đích chung được phát triển năm 1972 bởi Dennis M.Ritche ở Bell Telephone để phát triển Hệ điều hành UNIX.

Dennis M.Ritchie
Hệ điều hành UNIX

Ngôn ngữ C là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất ,nó cùng với ngôn ngữ Java là những ngôn ngữ hàng đầu , phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong giới lập trình viên.

Ngôn ngữ C là ngôn ngữ độc lập với phần cứng (khả chuyển).

Chuẩn C (Standard C)

Có rất nhiều phiên bản C.

ANSI C(America National Standard Isntitude C):1989.

Các phiên bản update vào năm 1995.

Thư viện chuẩn C

Chương trình C chỉ bao gồm các modules được gọi là hàm.

Có thể tự viết các hàm.

Sử dụng các hàm trong thư viện chuẩn.

Tránh việc viết lại các hàm có trong thư viện.

  • Các hàm trong thư viện cần được viết hiệu quả,tốn ít thời gian.

Các pha của chương trình C

Soạn thảo chương trình.

Tiền xử lý.

Biên dịch.

Link.

Load.

Excute.

Mình xin kết thúc bài giới thiệu tại đây.Mời độc giả nêu câu hỏi và ý kiến phản biện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *