Giới thiệu chung về C++

Ngôn ngữ C++

C++ là một ngôn ngữ lập trình kiểu tĩnh,dữ liệu trừu tượng,phân biệt kiểu chữ thường và chữ hoa mà hỗ trợ lập trình hướng đối tượng,lập trình thủ tục.

C++ được coi là ngôn ngữ lập trình bậc trung(middle-level),khi nó kết hợp với các đặc điểm và tính năng của ngôn ngữ bậc cao và bậc thấp.

C++ được phát triển bởi Bjarne Stroustrup năm 1979 tại Bell Labs ở Murray Hill ,New Jersey,như là một bản nâng cao của ngôn ngữ C và với tên gọi đầu tiên là “C với các lớp”,nhưng sau đó được đổi tên thành C++ vào năm 1983.

C++ là một superset của C,và bất kỳ chương trình C nào cũng là một chương trình C++.

Ghi chú

 • Khi nói một ngôn ngữ lập trình là kiểu tĩnh khi việc kiểm tra kiểu được thực hiện trong thời gian biên dịch (compile-time) , chứ không phải là runtime.
 • C++ là ngôn ngữ mở rộng của C để thiết kế các phần mềm lớn thông qua lập trình hướng đối tượng,nhưng có thể sử dụng cả C lẫn C++ để viết chương trình.
 • Nên thành thạo C trước khi học C++.

Lập trình hướng đối tượng

C++ hỗ trợ đầy đủ lập trình hướng đối tượng,bao gồ 4 tính năng trụ cột của lập trình hướng đối tượng là:

 • Tính bao đóng (Encapsulation)
 • Ẩn dữ liệu (Data Hiding)
 • Tính kế thừa (Inheritance)
 • Tính đa hình (Polymorphism)

Thư viện chuẩn C++

C++ gồm 3 phần quan trọng:

 • Core Language cung cấp các khối bao gồm kiểu biến,kiểu dữ liệu và literals..
 • Thư viện chuẩn C++ cung cấp các hàm sẵn có.
 • Standard Template Library cung cấp tập hợp phương thức đa dạng để thao tác cấu trúc dữ liệu,…

Ứng dụng của C++

C++ được sử dụng bởi hàng nghìn lập trình viên trong mỗi lĩnh vực khác nhau:

 • Sử dụng phổ biến để viết device driver và các phần mềm khác mà dựa vào thao tác trực tiếp của phần cứng dưới ràng buộc về realtime.
 • C++ được sử dụng rộng rãi để đào tạo,nghiên cứu.

Mình xin kết thúc bài viết tại đây,mời độc giả đặt câu hỏi và ý kiến phản biện.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *